Arlandastad Group ökar tempot – initierar miljardprojekt i Explore Arlandastad

PUBLICERAT 01 juli 2021

F60 företagspark är ett stort utvecklingsprojekt på 120 000 kvm med byggstart beslutat till hösten 2021. F60 blir en flygplatsnära företagspark med fokus på små som stora lokaler för såväl produktion, industri, kontor och försäljning.

Området för företagsparken är beläget 2 minuter från Arlanda flygplats, mitt emellan Stockholm och Uppsala och i direkt anslutning till E4:an med påfart i både norr- och södergående riktning. Området är optimalt för de bolag som uppskattar det logistiska läget och den direkta tillgängligheten till resten av världen. De första verksamheterna är redan på väg in i företagsparken. 

Här finns utrymmet att skapa affärsmöjligheter i bästa läget. Vi har redan fått ett stort intresse från marknaden för etablering i F60. Med tanke på de miljardbelopp som investeras i Arlandaområdet varje år är intresset högt från bland annat de verksamheter som står för själva byggnationerna av de investeringar som görs, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group som äger Explore Arlandastad.

Området för F60 är detaljplanerat och möjliggör omgående byggnation. I ett första steg utvecklas den södra delen av området för att ge plats åt kundanpassade ytor med lokaler på upp till flera tusen kvadratmeter för såväl de mindre som större verksamheterna. Arbete pågår just nu med en ny huvudgata som löper genom området. Huvudgatan möjliggör en effektiv exploatering och en smidig infrastruktur. Tillsammans med den nya tunneln under E4:an ges verksamheterna i företagsparken en direkt access till närområdet och Explore Arlandastads befintliga service - som exempelvis mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO och utbildningsnavet Drivelab Stockholm. Med F60 dubbleras nu utvecklingstakten samtidigt som man påbörjar byggnation från ytterligare ett område i Explore Arlandastad.

Med färdigställandet av tunneln möjliggör vi exploateringen av bland annat F60 på östra sidan om E4:an. Vi bygger en stadsdel där vi anpassar utvecklingen efter terrängen och har fokus på att arbeta hållbart och långsiktigt. Det skapar även en bra grund för våra kommande miljöcertifieringar, säger Erik Nyberg Projektchef, Explore Arlandastad. 


Fakta:

Explore Arlandastadägs av Arlandastad Group AB – ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Vi skapar mervärde genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och finansiella muskler som ger bolaget uthållighet.  Explore Arlandastad 

Granne med världen och mitt emellan Stockholm och Uppsala ligger ett av Sveriges mest spännande områden - Explore Arlandastad. Tillgängligheten och den 241 hektar stora detaljplanerade och flexibla markytan gör området unikt. Läget i expansiva Mälardalen gör Explore Arlandastad attraktivt för alla som vill etablera sig nära möten och puls, samtidigt som idéer och verksamheter får möjlighet att utvecklas och ta plats.

Pressbilder:
https://explorearlandastad.se/sv/nyheter-press/en-liten-glimt-av-nagot-storre

För ytterligare information, kontakta:
Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group AB

dieter.sand@arlandastad.se
072 225 37 71

Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group AB

sara.johansson@arlandastad.se
073 034 63 97

Visionsbild F60 Företagspark