DRIVELAB Stockholm stärker ledande position inom utbildning av fordonsindustrin med ny terrängbana i världsklass

PUBLICERAT 11 mars 2020

DRIVELAB växer och stärker sin position som ledande utbildningscenter för fordonsindustrin genom nya testanläggningen DRIVELAB Test Track Terrain. Med terrängbanan skapas möjlighet att testa och köra fordon under mer varierande förhållanden för offroad, sport och gatuorienterade fyrhjulsdrivna fordon på en unik bana specialdesignad av Jonas Jarlmark Näfver, tek.lic i fordonsdynamik vid KTH.

DRIVELAB Stockholm växer och stärker sin position som ledande utbildningscenter för fordonsindustrin genom nya testanläggningen DRIVELAB Test Track Terrain. Med terrängbanan skapas möjlighet att testa och köra fordon under mer varierande förhållanden för offroad, sport och gatuorienterade fyrhjulsdrivna fordon på en unik och specialdesignad bana.
– Terrängbanan har utformats med tre olika svårighetsnivåer för alla hinder, något som är unikt jämfört med andra terrängbanor, berättar bandesigner 
Jonas Jarlmark Näfver, tek.lic i fordonsdynamik vid KTH.

Drivelabs anläggning har skapats som ett helhetskoncept med moderna lokaler i direkt anslutning till testbanor och utbildningscenter invid Arlanda flygplats. En unik och inspirerande arena som utgör ett nav för utbildning och events inom fordonsindustrin. Med byggnationen av Test Track Terrain består DRIVELAB Stockholm nu av tre testanläggningar i världsklass på både asfalt och terräng tillsammans med närmare 20 000 kvm utbildningscenter för lätta samt tunga fordon, eventytor, hotell, verkstadslokaler, försäljning och service. Anläggningen är därmed ensam i sitt slag i Norra Europa.

2010 respektive 2012 skapades testanläggningarna DRIVELAB Test Track 1 och DRIVELAB Test Track 2 där föraren på ett intuitivt sätt leds i sin körning av själva banan och dess uppbyggnad. Banorna används idag av fordonsindustrin för utbildning och tester av lätta och tunga fordon där man utför prestandamätningar och bedömer fordonets dynamiska rörelsemönster. Test Track Terrain kommer placeras i direkt anslutning till den befintliga Test Track 1 med 2 minuter från Arlanda flygplats och 20 minuter från Stockholm och Uppsala. Terrängbanan beräknas stå klar under sommaren 2020.

Test Track Terrain är ett välkommet och efterfrågat tillskott till Drivelab Stockholm. Med tre testanläggningar i världsklass möjliggör vi utbildning och prestandatester av större bredd än tidigare. Fler aktörer kan nu komma till oss och utbilda sig samt utföra fordonstester med extra körupplevelse. Med terrängbanan förstärker vi Drivelabs redan starka position som en självklar arena för utbildning och utveckling inom fordonsindustrin, säger Dieter Sand vd, Arlandastad Holding.

Test Track Terrain har utformats utifrån befintlig topografi med en rad olika hinder som möjliggör avancerade tester av fyrhjulsdrivna fordon. Några av de hinder som kommer finnas tillgängliga är bland annat stigningshinder, sidolutning och artikulation. Bana och hinder skapas med hjälp av grusade vägar, hällar av sten eller räfflad betong och flyttbara rullar där exempelvis befintliga berghällar kommer utgöra naturliga hinder längs banan. Testområdet är specialdesignat av bandesigner Jonas Jarlmark Näfver, teknologie licentiat, i fordonsdynamik vid KTH.

Det var en kul utmaning att designa terrängbanan. Jag utgick från den befintliga terrängen där banan ska placeras och fick testa mig fram med olika typer av fyrhjulsdrivna fordon för att hitta rätt svårighetsnivåer. Målsättningen är att alla typer av fyrhjulsdrivna fordon ska kunna använda de hinder som banan erbjuder. För att lyckas med det designade jag alla hinder med tre olika svårighetsnivåer, något som är unikt jämfört med andra terrängbanor, berättar bandesigner Jonas Jarlmark Näfver. 

I samband med byggnationen av Test Track Terrain utvecklas även befintliga Test Track 1 i ett samarbete med Öhlins där man bygger om delar av motorbanan med flyttbara hinder. En teknik som möjliggör en mer varierad användning av hinder beroende av de prestandatester som ska utföras. Förändringen av Test Track 1 med mobila hinder färdigställs samtidigt som Test Track Terrain under sommaren 2020.

För mer info: https://drivelab.se/test-track-terrain/
Pressbilder: https://bit.ly/335mllZ
Presskontakt:
Dieter Sand, vd
Arlandastad Holding AB
dieter.sand@arlandastadholding.se
072 225 37 71

Sara Johansson, kommunikatör
Arlandastad Holding
sara.johansson@arlandastadholding.se
073 034 63 97

Dokument

Några av de hinder som kommer finnas tillgängliga på Test Track Terrain är bland annat stigningshinder, sidolutning och artikulation. Bana och hinder skapas med hjälp av grusade vägar, hällar av sten eller räfflad betong och flyttbara rullar där exempelvis befintliga berghällar kommer utgöra naturliga hinder längs terrängbanan.
Fyrhulsdrivna fordon av olika slag användes för inmätning av Test Track Terrain.
Vy över DRIVELAB Test Track 1 med Arlanda flygplats i bakgrunden. Nya DRIVELAB Test Track Terrain kommer placeras i direkt anslutning till Test Track 1.
Bandesigner Jonas Jalmark, tek.lic i fordonsdynamik vid KTH ståendes blivande DRIVELAB Test Track Terrain.