Företagspark med variation och möjligheter att växa!

PUBLICERAT 30 november 2021

Här ska variation väcka kreativitet. Människor och miljö samverka. Och för de verksamheter som ser fördelarna i att befinna sig i ett affärsmässigt sammanhang, i den trafik- och logistiknod som Företagsparken erbjuder, är läget optimlat. Hör Thomas Cassel, kommersiell projektledare, berätta om F60!

Thomas Cassel Kommersiell Projektledare Explore Arlandastad

En modern, flygplatsnära företagspark, vad innebär satsningen för Explore Arlandastad?

F60 kommer vara starkt i sig själv men en del av styrkan är att företagsparken kommer vara en del av något större. Här finnsScandinavian XPO, som lockar med mässhallar, hotell, restauranger, eventytor, konferensrum och mycket mer. Här finns den unika och inspirerande arenan för fordonsindustrin Drivelab Stockholm. Och precis som hela Explore Arlandastad så utvecklas F60 för att locka fram de där synergieffekterna mellan både företag och människor som ger mervärde. Eftersom vi själva äger marken och har en generös detaljplan finns en fantastisk frihet att utforma området. Vi ser oss lite som nybyggare och välkomnar framåtlutade aktörer att vara med och växa med oss! Vi ger möjlighet att påverka sitt lokalbehov och faktiskt ”sitt hus” vilket är värdefullt för många företag och det ger helt andra möjligheter till att hyra effektiva kvadratmeter när inte väggar och tak är givna från början. Om man som företag är geografiskt spridd i sin egna organisation så är dessutom F60s läge precis intill Arlanda flygplats oslagbart!

F60 Fretagspark Visionsbild gatuvy

F60 är precis i uppstarten, vad händer just nu?

F60 är just nu inne i ett otroligt spännande skede där vi påbörjat markarbetena med ett uthyrbart område på ca 120 000 kvm. Vi har förstås redan signerade kunder och för samtal med ett flertal potentiella hyresgäster och ett par drömaktörer som redan bestämt sig och insett: platsen har unika inslag för goda affärer! Vi vill verkligen få till den där mixen av människor, företag och platsen som tillsammans bildar en gemenskap som är gynnsam för alla!

F60 Fretagspark Visionsbild flygvy

Vad krävs det för att skapa bra miljöer på hittills oexploaterad mark och med ett långsiktigt hållbarhetstänk?

F60 kommer vara en modern företagspark som kommer att präglas både av människorna som verkar här men även den fysiska miljön. Själva gestaltningen blir verkligen blandad. Den kuperade miljön och området där F60 ska ligga är inte en klassisk industritomt. Vi bygger inte på en slät, platt åkermark utan på mark med höjdskillnader. Just därför blir det naturligt att bygga hus med variation. Till exempel kan företag ha infart på ett annat våningsplan än kontor eller lagerutrymme. Höjdskillnader i både mark och bebyggnad kommer att göra F60 som område mer dynamiskt och spännande! Vi kommer satsa på trottoarer, växtlighet, grönytor och en variation som väcker kreativitet.

Fem snabba “antingen eller”-frågor!

Stockholm eller Uppsala?

Jag har jobbat i båda städerna men måste jag välja blir det Stockholm för sin stora variation. Däremot så tycker jag att kollektivtrafiken fungerar bättre i Uppsala. Explore Arlandastad ligger i princip mittemellan dessa två universitetsstäder och utifrån det perspektivet så kan man locka anställda från båda dessa städer som dessutom växer närmre och närmre varandra.

Stora events eller mysiga möten?

Jag är en social nörd som tycker om erfarenhetsutbyte med andra människor. Jag kan såklart se fördelar med mindre möten men stora möten ger stora förutsättningar och kan ge fler spår och möjligheter. Ett bra event ger mig möjlighet att skräddarsy min dag! 

Frukostmöte eller lunchmöte?

Jag vill gärna ha tid att samla mina tankar både innan dagens första möte och mellan olika möten, och har respekt för andras tid och resväg. Jag tycker det finns fyra bra tider att ses, klockan 9, 11, 13 och 14.

Läget eller lokalen?

Location, location, location. Även om det är många företag som jobbar allt mer remote och digitalt så är de fysiska mötesplatsernas läge fortsatt väldigt viktiga. Samtidigt ställs det högre krav på kontorslokalernas funktioner, flexibilitet och ”digitalitet”.

Snabba satsningar eller långsiktiga åtaganden?

Omöjligt att välja så mitt svar blir en kombination med tillägg: flexibla lösningar och ett långsiktigt förtroende! Idag går utvecklingen oerhört snabbt och företag förändras. Just därför finns det en trend att företag inte vill låsa in sig i alltför långa hyresavtal och kontrakt. Däremot så tror jag att smarta företag väljer platser som Explore Arlandastad som ger flexibiliteten att tänka både nu, stort och inte minst att tänka framtid!

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare Explore Arlandastad
F60 Företagspark Visionsbild flygvy
F60 Företagspark Visionsbild gatuvy