Nu öppnar tunneln under E4 som förbättrar tillgängligheten till Arlandaområdet

PUBLICERAT 08 juli 2021

I dagarna invigs en tunnel I Arlandastad, dimensionerad för alla typer av fordon samt kollektivtrafik och därmed möjliggörs en mer tillgänglig infrastruktur till och från området. 

Invigning av tunnel under E4 som frbttrar tillgngligheten till Arlandaomrdet

Tunnelns placering, vid en attraktiv avfart från E4:an, innebär ytterligare en snabb, smidig infart till området samt blir en länk som kopplar samman den östra och västra sidan mellan Arlanda och hela Arlandastad. Utöver den nu nyöppnade tunneln pågår arbete med en del av Arlandastads huvudgata. Tunneln ansluter till huvudgatan och bildar tillsammans en norr- och södergående pulsåder, ett naturligt stråk kantat av Explore Arlandastads rika utbud som utökas successivt. Tunneln är dimensionerad för tyngre fordon och trafik, gång- och cykelbana och dessutom storleksmässigt anpassad för framtida alternativ som spårbunden kollektivtrafik.

– Vi är jätteglada att få tunneln under E4:an på plats inför höstens nyetableringar! Tunneln ger tillsammans med områdets huvudgata Halmsjövägen ett sammanhängande flöde som gynnar de företag som är verksamma här. Att planera och investera i infrastruktur gör det möjligt att tänka stort och öppnar upp för fler möjligheter, säger Dieter Sand VD för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad.

Den nybyggda tunneln som öppnar upp för trafik 9 juli 2021 är förberedd för breddning av E4:an med ytterligare körfält och med tunneln kortas nu restiden med shuttlebuss mellan Arlanda flygplats och Explore Arlandastad. Samtidigt som tillgängligheten till och inom området förbättras detaljplaneras fler stadsdelar och kvarter. Explore Arlandastad går nu in i ännu en expansiv fas där utvecklingstakten dubblerats och där bland annat marken i Östra Arlandastad ska utvecklas med ett tydligt, värdeskapande fokus för såväl besökare som företag.


– Vår detaljplanering fokuserar på helheten och att skapa en sammanhängande, attraktiv stadsdel! Tunneln är ett projekt som pågått i tio år och som nu äntligen är färdigställt och ger utrymme för fler satsningar och nya affärsmöjligheter, säger Dieter Sand VD för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad.

Med 20 minuter till Stockholm och Uppsala och några få minuter till Stockholm Arlanda Airport är Explore Arlandastads läge i sig exceptionellt. Det är enkelt, lättillgängligt, smidigt och säkert att ta sig hit, oavsett varifrån du kommer, och enkelt att kunna röra sig obehindrat inom området. Stadsutvecklingen har från start präglats av ett helhetstänk som omfattat hela området. Del för del har marken förädlats på ett funktionellt och genomtänkt sätt för att skapa en hållbar miljö och möta såväl krav, behov samt lägga grunden för framtida utvecklingsmöjligheter. 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med smidig access och tillgänglighet för såväl besökare till Explore Arlandastad som för de företag som är verksamma här?
Du är jättevälkommen att kontakta oss!

Fakta
Explore Arlandastad ägs av Arlandastad Group AB – ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Vi skapar mervärde genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och finansiella muskler som ger bolaget uthållighet. 

Pressbilder:
https://explorearlandastad.se/sv/nyheter-press/en-liten-glimt-av-nagot-storre


För ytterligare information, kontakta:

Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group AB
Dieter.sand@arlandastad.se

072 225 37 71

Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group AB
sara.johansson@arlandastad.se

073 034 63 97