Explore Arlandastad Stadsdel 1 Centrum

Början, upptakten, starten, kärnan, utgångspunkten, knutpunkten, mötesplatsen. Kär stadsdel har många namn. Stadsdel 1 är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Stadsdel 1 är Explore Arlandastads naturliga centrum. Beläget i västra delen av Explore Arlandastad och detaljplanerat för kontor, handel och mötesplatser som attraherar och intresserar såväl företag som kunder och besökare. Här har vi strategiskt och steg för steg planerat, utvecklat och exploaterat marken med målsättningen att skapa en väl avvägd blandning av bebyggelse och ytor. Ytor som är attraktiva för såväl företag, verksamheter som besökare. Idag är Stadsdel 1 en väletablerad stadsdel som rymmer ett variationsrikt utbud med service och kollektivtrafik men som har plats för mer.

Här finns redan Scandinavian XPO, Nordens närmaste mötesplats som i nästa steg kommer bli en närmare 60 000 kvm stor mötes- och evenemangsarena. Stadsdelen rymmer även anläggningarna Drivelab Center, där utbildning för lätta fordon sker och Drivelab Sales & Service, försäljnings- och serviceområde för bilhandlare.

Stadsdelens starka destinationsmål ska berikas med fler verksamheter och företag på de intilliggande byggklara tomterna. Det är också här den nya huvudgatan som binder samman hela Explore Arlandastad börjar och som tillsammans med tunneln möjliggör smidiga transporter till och från Explore Arlandastad.

Stadsdel 1 – en del av Explore Arlandastad

Stadsdelarna i Explore Arlandastad

Är ditt företag redo att vara i centrum? Välkommen! 

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Thomas Cassel

Affärsutvecklare
Små idéer får utrymme att växa!

Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling
Prata med mig om era idéer! 

Våra projekt

Visionsbild stadsdel 6
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 6

Stadsdel 6 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Beläget längs med E4:an ger denna stadsdel en självklar möjlighet till exponering för de hundratusentals människor som passerar dagligen.

Mer om projektet
Visionbild Explore Arlandastads Training Academy
Framtida

Explore Arlandastad Training Academy

Explore Arlandastad ger utrymme och rätt förutsättningar för en samlad plats för idrott, hälsa och innovation.

Mer om projektet
P-Däck
Pågående

P-däck

Smidigt, säkert och rymligt. För att ytterligare öka tillgängligheten kommer ett högt P-däck att byggas på optimalt läge intill Drivelab Center.

Mer om projektet
Invigning tunnel under E4
Slutförda

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
Visionsbild Drivelab Sales and Service
Pågående

Drivelab Sales & Service – Etapp 2

Idag är Drivelab Sales & Service ett välbesökt och etablerat försäljnings- och serviceområde. Här, på ett optimalt läge, finns ytterligare 9000 kvadratmeter med möjligheter. Den verksamhet som etablerar sig här får stora möjligheter att skräddarsy och anpassa sina lokaler.

Mer om projektet
Visionsbild F60 Företagspark
Pågående

F60 Företagspark

F60 Företagspark - med fokus på mötet mellan människor, miljö, verksamheter och affärsutveckling. Här ges plats för aktörer i alla storlekar, små som stora – en blandning som ger positiva synergieffekter. Det kommer speglas i såväl arkitektur som områdesplanering.

Mer om projektet
Rum från Stockholm Hotel Apartments Arlanda XPOmed trägolv, säng, köksbord för två och en fotölj
Slutförda

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet
Interior from Scandinavian XPO 2023
Pågående

Vidareutveckling av Scandinavian XPO – etapp 2

Här kan din verksamhet få utrymme att tänka stort! Mitt emellan Sveriges snabbast växande regioner - Stockholm och Uppsala - och närheten till Stockholm Arlanda Airport. Här finns lediga lokaler för olika typer av verksamheter.

Mer om projektet
Visionsbild utveckling av Drivelab BIG
Pågående

Drivelab BIG - när störst inte är stort nog

Lastbilar, bussar, entreprenad-, skogs och jordbruksmaskiner, husbilar. Här tar stora fordon plats! Nu skapar vi ännu mer utrymme för Drivelab BIG – för ännu mer möjligheter och för fler att vara med.

Mer om projektet
Autonom fullstor buss i närbild
Pågående

Världsunikt projekt med fullstora självkörande bussar

Tillsammans med med RISE, Vy, Adastec och Applied Autonomy har Arlandastad Group påbörjat ett unikt projekt med fullstora autonoma bussar i Explore Arlandastad. Målet är att introducera autonoma fullskaliga bussar för kommersiell trafik mellan Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport.

Mer om projektet