Med målet att bli Europas största molnplattform väljer evroc Sverige och Arlandastad för sitt flagship data center

PUBLICERAT 04 december 2023

Arlandastad Group har tecknat en avsiktsförklaring med Europas nya molntjänstföretag evroc. Intentionen är att bilda ett JV-bolag för gemensamt ägande och utveckling av fastigheten om 3 400 kvm byggrätt. Parterna har även för avsikt att ingå ett 15-årigt hyresavtal med ett av bolagen i evroc-koncernen. 

Visionsbild Evroc i Explore Arlandastad

Arlandastad Group och evroc planerar att tillsammans utveckla en fastighet på två trevåningstorn med gemensam markvåning. Byggnaden har vid färdigställande en yta om cirka 3 400 kvm BTA och byggnation sker under 2024. Den planerade avyttringen baseras på ett underliggande fastighetsvärde av 4 600 SEK/kvm byggrätt.

– evroc är ett spännande bolag med ett stort fokus på hållbar utveckling. Vi är glada över att tillsammans med evroc äga och utveckla en fastighet som förväntas ge global uppmärksamhet och med sin arkitektoniska design bli ett nytt landmärke för Stockholm. Vi är glada över att evroc valt Explore Arlandastad och ser fram emot nästa steg i vårt samarbete. Det här blir Arlandastad Groups fjärde joint venture inom loppet av två år. JV-samarbeten medför att vi, tillsammans med partners, snabbar på utvecklingen i våra etableringsområden, säger Dieter Sand, vd, Arlandastad Group.

evroc planerar att investera 6 Mdkr under de kommande åren för att utveckla centret. Planerna är i nästa steg att bygga flera hyperscale data centers i olika länder runt om i Europa, som ska erbjuda hög säkerhet, låg latens och grön energi till sina kunder. Datacentret med placering i Arlandastad Groups etableringsområde, Explore Arlandastad, blir först ut i Europa.

– Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av molntjänster kopplat till AI-revolutionen. Vi vill att det här datacentret ska bli ett landmärke för hållbarhet, teknik och arkitektur. Att göra det på ett strategiskt läge som Arlandastad är en viktig del i vår plan, säger Mattias Åström, vd och grundare, evroc. 

Datacenter har hittills haft en betydande miljöpåverkan och står för 2,5 procent av de globala växthusgasut-släppen. evroc kommer att satsa på världens grönaste moln med fokus på att införliva AI och hållbarhet i varje aspekt. Det inkluderar byggnaden, den fysiska infrastrukturen, strömförsörjningen, återanvändning av överskottsvärme, IT-infrastrukturen, operativsystem, plattformar och applikationer.


Fakta

Om Arlandastad Group och Explore Arlandastad
Explore Arlandastad är ett unikt, 290 hektar stort område för verksamheter i hjärtat av expansiva Mälardalen. Området ägs och förvaltas av Arlandastad Group. Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skap-ar vi hållbara och attraktiva destinationer för verksamheter – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Mer om Explore Arlandastad finns på www.explorearlandastad.se

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information, kontakta:
Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group
dieter.sand@arlandastad.se
072 225 37 71

Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group
sara.johansson@arlandastad.se
073 034 63 97

 

Visionsbild Evroc i Explore Arlandastad
Visionsbild Evroc i Explore Arlandastad