Om Explore Arlandastad

Explore Arlandastad är ett unikt, detaljplanerat område med möjlighet att tänka stort. Här kan du skapa den framtid som din verksamhet behöver. 

Här samlas företag, organisationer och verksamheter som tillsammans skapar stora synergieffekter för varandra, och för området i stort. En mötesplats för service, utveckling och innovation. Med stora flexibla ytor och bra läge får idéer möjlighet att ta plats och form, idag och över tid.

Mitt i expansiva Mälardalen, med 20 minuter till Uppsala, 25 minuter till Stockholm och fem minuter till Stockholm Arlanda Airport, ligger Explore Arlandastad. Med 290 hektar finns här stora flexibla ytor som låter idéer ta plats och form, idag och över tid.

Klustertänk och samarbete

Explore Arlandastad genomsyras av ett värdehöjande klustertänk. Vi skapar kluster där verksamheter både gynnar varandra och får utrymme att utveckla varandra. Våra hyresgäster är våra samarbetspartners. Att dela detta klustertänk med oss leder till självklara samarbeten. Våra projekt är genomtänkta för ge synergieffekter som även når kundens kund.

Detaljplanering med fokus på helheten

Funktionellt och genomtänkt, välplanerat och förberett. Med fokus på etableringar och förädling av marken jobbar vi proaktivt och skapar en översiktlig områdesplanering som möter framtida krav och behov. Vi jobbar hela tiden med områdesplanering parallellt med infrastrukturella detaljer. Det gör det möjligt att genomföra större etableringar utan att tappa fart.

Hållbara helhetsmiljöer

Vi värnar om vår omedelbara närmiljö och klimatet samt vår planet i stort. Att bebygga obebyggd mark är att få ett stort förtroende. Ett förtroende som kommer med ansvar och krav. En hållbar miljö för människan ska också vara tilltalande, inkluderande och funktionell. Vår målsättning är att utveckla miljöer, såväl inomhus som utomhus, som är just detta. Explore Arlandastad strävar mot att vara hållbart nu och över tid.

Vad behöver ditt företag för att lyfta?
Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans!

Historisk mark med potential 

Tankarna på att bygga upp en flygplatsstad fanns med tidigt, redan innan Arlandastad Group grundades och Explore Arlandastad fanns på kartan. Området omkring Stockholm Arlanda Airport har länge setts som ett fantastiskt läge, men utan att det hade gjort någon omfattande platsutveckling. Med entreprenören Per Taube i spetsen togs första steget till att förverkliga en dröm om en flygplatsstad intill Sveriges största flygplats. Det var i samband med att Arlandastad Group bildades år 2005 (som då hette Arlandastad Holding) som grundarna köpte mark i det som vi nu kallar Explore Arlandastad. De såg den stora potentialen som fanns i området och hade långsiktiga planer på ett affärsmässigt område med närhet till Stockholm, flygplatsen och i den snabbt expanderande regionen Mälardalen. De förvärvade 241 hektar sammanhängande mark intill flygplatsen. 2022 förvärvades ytterligare mark i området. Idag består Explore Arlandastad av 290 hektar mark. 

2022 förvärvades även 4,84 miljoner kvadratmeter mark i Skavsta, vilket inkluderade Stockholm Skavsta Airport. Området är Arlandastad Groups andra utvecklingsområde och går under namnet Explore Skavsta.

Här ligger Explore Arlandastad! Mitt emellan Stockholm och Uppsala. Ett stenkast från Arlanda och utgångspunkten till resten av världen.

Mitt emellan Stockholm och Uppsala. Ett stenkast från Arlanda och utgångspunkten till resten av världen. Här ligger Explore Arlandastad.

Explore Arlandastad – en del av Airport City Stockholm

Airport City Stockholm  är ett samarbete mellan Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Group AB. Målet är en stad som med sitt läge nära Stockholm Arlanda Airport, järnväg och motorväg skapar tillfällen för människor att mötas, karriärer att växa och företag att utvecklas.