Världsunikt projekt med fullstora självkörande elbussar

PUBLICERAT 17 April 2023

Arlandastad Group har tillsammans med RISE, Vy, Adastec och Applied Autonomy påbörjat ett unikt projekt med fullstora autonoma bussar i Explore Arlandastad. Målet är kommersiell trafik mellan Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport, en av många sträckor inom Arlandaområdet som har efterfrågan på ökad tillgänglighet.


Visionsbild på projekets autonoma fullstora elbussar

–  I ett första steg säkerställer vi att alla förutsättningar finns på plats innan vi går vidare till teststadiet. Projektet kan bli en av världens första pilotstudier med autonoma bussar av den här typen. Ambitionen är att ta fram en hållbar mobilitets lösning som är fördelaktig inte bara för företag och individer i området, utan också samhället i stort. Projektet sätter såklart också Sverige på kartan som ett land i framkant i satsningen på autonoma fordon, säger Anna Stenströmer, Hållbarhetsansvarig Arlandastad Group.  

Under projektets första sex månader fokuserar den upprättade projektgruppen på säkerhetsaspekter, behov av stödjande infrastruktur och lagstiftning. Därefter testas en pilotbuss innan man övergår till kommersiell trafik. Projektet finansieras av Vinnova och leds av RISE. 

 I förstudien kommer vi att fokusera på genomförbarheten av autonoma bussar utifrån ett systemperspektiv där vi kommer se till bland annat infrastruktur, resebeteenden och teknologi. Projektets område har stort potential och det har identifierats ett verkligt resbehov där. Genom att införa autonoma mobilitetstjänster kan man förbättra tillgänglighet, hållbarhet och skapa ekonomiska fördelar för verksamheter, organisationer och hela regionen, förklarar Mahdere DW Amanuel, Senior forskare och projektledare på RISE.  

De fullstora autonoma bussarna blir först ut i Sverige men finns på teststadie i andra länder, bland andra i Norge. Projektets koppling till en flygplats blir världsunikt och tekniken för att skapa bussarna finns redan tillgänglig genom teknikleverantörerna Applied Autonomy och Adastec. Projektet är ett första steg mot en fullskalig introduktion av autonoma bussar i Sverige.  

Det känns fantastiskt att ha ett samarbete med flera starka internationella aktörer som delar vår drivkraft att bidra till en hållbar utveckling av samhället. Tekniken är mogen och det finns ett stort resbehov inom Arlandaområdet. Nu ska vi tillsammans fokusera på genomförandet för att se hur vi kan bidra med en hållbar lösning, säger Anna Stenströmer. 

De fullstora autonoma bussarna i Explore Arlandastad och Arlandaområdet kan trafikera i samma hastigheter som övrig trafik på rutten och kommer kunna operera dygnet runt. 

I vår strävan att bygga hållbara och attraktiva destinationer blir bussarna en viktig del i utvecklingen. Förutom en ökad tillgänglighet till och från området möjliggör vi för fler att transportera sig på ett hållbart sätt. Fördelarna med självkörande bussar är många, bland annat ökad trafiksäkerhet och energibesparingar genom effektivare körning, berättar Anna Stenströmer. 

Under projektet kommer det att utvärderas vilka ytterligare fördelar som bussarna ger utifrån ett socialt- miljö och hållbarhetsperspektiv.   

Fakta 
Projektet genomförs med finansiering av Vinnova och projektleds av RISE i samarbete med Arlandastad Group, Vy, Adastec och Applied Autonomy. Projektet inleds under april med en sex månaders förstudie innan en pilotbuss testas på sträckor med en hastighet på mellan 50–70 km/h. Målet är autonoma bussar i kommersiell trafik. Applied Autonomy har tagit fram en tekniklösning som möjliggör kontroll av autonoma fordon och Adastec har tekniken med en automatiserad plattform för transportslag. Vy kommer att operera de autonoma bussarna i projektet.