Gröna hyresavtal

Våra gröna hyresavtal erbjuder hyresvärd och hyresgäst en gemensam plattform med avsikt att minska miljöpåverkan från hyresfastighetens lokaler och bidra till en hållbar utveckling.

Genom att samverka kan hyresvärdar och hyresgäster minska sin miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Det gröna hyresavtalet skapar enighet kring en gemensam ambition för att minska hyresförhållandets miljöpåverkan samt förbättra miljö och hälsa i lokalen. Här finns många fördelar varav några är att samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst ger gemensamma investeringar i miljön - det stärker båda deras varumärken och som i sin tur ger förtroende och lönsamhet. Vi skapar goda affärer och bidrar samtidigt till en bättre miljö!

Ett grönt hyresavtal är en gemensam standardmall för minskad miljöpåverkan från lokalerna. Avtalet beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Det gröna hyresavtalet tydliggör vilka åtgärder hyresgäst och hyresvärd kommit överens om för att minska miljöpåverkan inom information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering.