Hållbarhet – att förvalta förtroendet

Att bebygga obebyggd mark är att få ett stort förtroende och med det kommer ansvar och krav. Tillsammans med partners och samhälle jobbar vi med utmaningar och förbättringar för att utveckla attraktiva destinationer och noder.

Hållbarhetsarbetet är en central del i att framtidsäkra Arlandastad Group. Det generera värde för alla som verkar och vistas i våra områden.

Hållbara samarbeten mellan våra hyresgäster

I renoveringen av befintlig byggnation är cirkularitet och resurseffektivitet en viktig aspekt för Arlandastad Group. Stockholm Hotel Apartments är ett lyckat exempel där vi lyckats återbruka en stor del av de fasta installationerna samt möbler och annan inredning. Byggnaden innehåller en stor andel återbruk av befintliga byggelement och det som inte gick att återbruka återvanns.

– Vi försöker alltid att återbruka befintligt material och inredning, säger Alexander Lidström som är projektchef på Arlandastad Group. Det handlar om att använda vår överblick av processer och aktiviteter i området så att vi kan skapa synergier och vara proaktiva.

Lägenhetshotell med återbruk i fokus

I området kring mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO renoverades befintliga lokaler för att välkomna Stockholm Hotel Apartments. Arlandastad Group planerade hela byggprocessen noggrant för att säkra hållbarheten och minimera koldioxidavtrycket.

Under rivnings- och byggnadsprocessen gjordes en noggrann inventering av material och inredning. På så vis kunde vi ta tillvara på så mycket material som möjligt för att återanvända det till andra delar av utvecklingen av Scandinavian XPO.

En stor del av möbler och inredning är återanvända från andra projekt inom Arlandastad Group. Hela området kring receptionen kunde återanvändas, likväl som dörrar, belysning och undertaksplattorna i korridorerna.

– Vi har även återbrukat ventilation, vattenrör, elstegar och alla typer av installationer där det har varit möjligt, förklarar Alexander. Leverantören av golv återtog befintliga mattor och slussade in dem i deras cirkulära lösning. I deras egen fabrik återtillverkades materialet sedan till nya mattor.

– För oss är det viktigt att attrahera hyresgäster som har höga ambitioner gällande hållbarhet, berättar Alexander Lidström vidare. Det är då en självklarhet för oss att ta ett större ansvar som möjliggörare och partner i vårt gemensamma arbete för att nå vårt klimatmål. Därför inventerar vi alltid inför en rivning för att tillvarata det som kan återanvändas vid nästa hyresgästanpassning. Det gynnar alla inblandade.

Denna systematiska inventering gäller alla projekt och återbrukade inventarier och material fanns även med i processen med att bygga vårt egna kontor som färdigställdes i början på 2022.

Transparent jordglob i natur

Hållbarhetsramverk FRAMTIDEN

Vårt hållbarhetsramverket FRAMTIDENadress erar bolagets väsentliga hållbarhetsområden. Framför allt fokuserar vi på Tillsammans och Nu då vi bygger för framtiden idag.

Mer om vårt hållbarhetsarbete på Arlandastad Group

Visionsbild Scandinavian XPO

Stadsutveckling där utrymme att tänka stort är självklart

Stadsdel för stadsdel, gata för gata och kvadratmeter efter kvadratmeter. Mitt i expansiva Mälardalen, med 20 minuter till Uppsala, 25 minuter till Stockholm och fem minuter till Stockholm Arlanda Airport, ligger Explore Arlandastad. 

Vår syn på stadsutveckling!