En ledig lokal är alltid mer än en ledig lokal

Explore Arlandastad har ett exceptionellt läge och stora, flexibla ytor som låter idéer ta plats och form. Visst, här finns kvadratmeter att hyra, lediga lokaler att upptäcka och disponibla ytor att förvalta. Men för oss, som idédrivet bolag, rymmer varje kvadratmeter av våra 240 hektar mark mer än så. Det är kvadratmeter som ska fortsätta att fyllas och utvecklas med koncept, klustertänk, synergieffekter och hållbara och lönsamma satsningar. 

Stadsdelar, stråk, kvarter och byggnader. Explore Arlandastad rymmer en mängd olika fastigheter, lokaler, ytor och markområden. Här kan du läsa mer om hur vi ser på stadsutveckling och vad som kännetecknar våra olika stadsdelar.

Därför ska du välja en lokal i Explore Arlandastad

  • Mångsidighet: Våra lediga lokaler är flexibla och kan anpassas efter dina specifika behov. Oavsett om du behöver en modern miljö eller föredrar att designa en helt egen byggnad, är möjligheterna obegränsade.
  • Nätverk: Genom att vara en del av Explore Arlandastad-gemenskapen kommer du att vara nära andra företag och organisationer. Detta skapar möjligheter för samarbete och affärssynergier som kan gynna både din verksamhet och området i stort.
  • Läge: Optimalt läge nära E4:an, tåg och flyg och samtidigt en dynamisk och innovativ plats.

Välkommen att prata lediga lokaler och värdeskapande visioner med oss!

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Thomas Cassel

Affärsutvecklare
Små idéer får utrymme att växa!

Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling
Prata med mig om era idéer!