En ledig lokal är alltid mer än en ledig lokal

Explore Arlandastad har ett exceptionellt läge och stora, flexibla ytor som låter idéer ta plats och form. Visst, här finns kvadratmeter att hyra, lediga lokaler att upptäcka och disponibla ytor att förvalta. Men för oss, som idédrivet bolag, rymmer varje kvadratmeter av våra 240 hektar mark mer än så. Det är kvadratmeter som ska fortsätta att fyllas och utvecklas med koncept, klustertänk, synergieffekter och hållbara och lönsamma satsningar. 

Stadsdelar, stråk, kvarter och byggnader. Explore Arlandastad rymmer en mängd olika fastigheter, lokaler, ytor och markområden. Här kan du läsa mer om hur vi ser på stadsutveckling och vad som kännetecknar våra olika stadsdelar.

Välkommen att prata lediga lokaler och värdeskapande visioner med oss!

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Thomas Cassel

Affärsutvecklare
Små idéer måste få utrymme att växa!

Foto på leende Catarina Sjömark iklädd kavaj och ljusblå blus
Catarina Sjömark

Affärsutvecklare
Stora idéer måste få ta plats!

Erik Nyberg Chef Fastighetsförädling, Arlandastad Group
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling
Prata med mig om era idéer! 

F60 Företagspark

Maxa möjligheterna

F60 Företagspark är rätt plats för företag och människor som vill mötas och utveckla såväl verksamheter som idéer. Här kan företag och verksamheter maxa sina möjligheter och få utrymme att tänka stort. 

Upptäck F60 Företagspark

Scandinavian XPO Etapp 2

Mer för fler och självklara synergier!

Redan idag bidrar Scandinavian XPO starkt till att attrahera människor och företag till Explore Arlandastad. Etapp 2 innebär stora, flexibla ytor och ett läge lika självklart som de synergieffekter området säkrar. 

Scandinavian XPO - Etapp 2