Stadsutveckling där utrymme att tänka stort är självklart

Stadsdel för stadsdel, gata för gata och kvadratmeter efter kvadratmeter. Mitt i expansiva Mälardalen, med 20 minuter till Uppsala, 25 minuter till Stockholm och fem minuter till Stockholm Arlanda Airport, ligger Explore Arlandastad. Med 240 hektar finns här stora, flexibla ytor som låter idéer ta plats och form, idag och över tid.

Klustertänk och konsten att gynna våra kunders kunder 

Att hyra ut, upplåta ytor, bebygga och exploatera mark är en sak. Att i varje steg och beslut skapa förutsättningen för oslagbara och stärkande synergieffekter en annan. Explore Arlandastad genomsyras av ett värdehöjande klustertänk. Vi skapar kluster där verksamheter både gynnar varandra och får utrymme att utveckla varandra. Våra hyresgäster är våra samarbetspartners. Att dela detta klustertänk med oss leder till självklara samarbeten och ger synergieffekter som även når kundens kund. 

Detaljplanering med fokus på helheten  

Funktionellt och genomtänkt, välplanerat och förberett. Med fokus på etablering och förädling av mark jobbar vi proaktivt och skapar en översiktlig områdesplanering som möter framtida krav och behov. Vi jobbar hela tiden parallellt med områdesplanering och infrastrukturella detaljer. Det gör det möjligt att genomföra större etableringar utan att tappa fart. 

Hållbara helhetsmiljöer - för människa och miljö

I alla våra projekt värnar vi om den omedelbara närmiljö och klimatet och vår planet i stort. Att bebygga obebyggd mark är att få ett stort förtroende. Ett förtroende som kommer med ansvar och krav. En hållbar miljö för människan ska också vara tilltalande, inkluderande och funktionell. Vår målsättning är att utveckla miljöer, såväl inomhus som utomhus, som är just detta. Explore Arlandastad strävar mot att vara hållbart nu och hållbart över tid

Våra framtida och pågående projekt 

Framtida

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet
Visionsbild stadsdel 6
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 6

Stadsdel 6 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Beläget längs med E4:an ger denna stadsdel en självklar möjlighet till exponering för de hundratusentals människor som passerar dagligen.

Mer om projektet
Visionsbild Stadsdel 4
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 4

Stadsdel 4 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här finns rätt förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation, smidig avfart från E4:an. I planerna för denna stadsdel finns genomtänkta lösningar för enkel access.

Mer om projektet
Visionsbild Scandinavian XPO och Quality Hotel Arlanda XPO
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 1 Centrum

Stadsdel 1 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Mer om projektet
Tunnel under e4 Arlandastad
Pågående

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
P-Däck
Pågående

P-däck

Smidigt, säkert och rymligt. För att ytterligare öka tillgängligheten kommer ett högt P-däck att byggas på optimalt läge intill Drivelab Center.

Mer om projektet
Visionsbild Drivelab Sales and Service
Pågående

Drivelab Sales & Service – Etapp 2

Idag är Drivelab Sales & Service ett välbesökt och etablerat försäljnings- och serviceområde. Här, på ett optimalt läge, finns ytterligare 9000 kvadratmeter med möjligheter. Den verksamhet som etablerar sig här får stora möjligheter att skräddarsy och anpassa sina lokaler.

Mer om projektet
Visionsbild utveckling av Drivelab BIG
Pågående

Drivelab BIG - när störst inte är stort nog

Lastbilar, bussar, entreprenad-, skogs och jordbruksmaskiner, husbilar. Här tar stora fordon plats! Nu skapar vi ännu mer utrymme för Drivelab BIG – för ännu mer möjligheter och för fler att vara med.

Mer om projektet
Visionsbild Scandinavian XPO
Pågående

Scandinavian XPO – Etapp 2

Nu blir det ännu mer för att locka fler. Under etapp 2 kommer Scandinavian XPO komplettera sitt redan rika utbud som idag består av mässhallar, loungemiljöer, hotell, restauranger, barer, caféer, eventytor, konferensrum, träningscenter, golf, läkarmottagning.

Mer om projektet
visionsbild F60 en del av stadsdel 5
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer den flygplatsnära företagsparken F60 fram.

Mer om projektet