Utrymme att tänka stort

Mitt i expansiva Mälardalen, med 20 minuter till Uppsala, 25 minuter till Stockholm och fem minuter till Stockholm Arlanda Airport, ligger Explore Arlandastad. Med 290 hektar finns här stora flexibla ytor som låter idéer ta plats och form, idag och över tid.

Klustertänk och konsten att gynna våra kunders kunder

Att hyra ut, upplåta ytor, bebygga och exploatera mark är en sak. Att i varje steg och beslut skapa förutsättningen för oslagbara och stärkande synergieffekter en annan. Explore Arlandastad genomsyras av ett värdehöjande klustertänk. Vi skapar kluster där verksamheter både gynnar varandra och får utrymme att utveckla varandra. Våra hyresgäster är våra samarbetspartners. Att dela detta klustertänk med oss leder till självklara samarbeten. Våra projekt är genomtänkta för ge synergieffekter som även når kundens kund.

Detaljplanering med fokus på helheten 

Funktionellt och genomtänkt, välplanerat och förberett. Med fokus på etableringar och förädling av marken jobbar vi proaktivt och skapar en översiktlig områdesplanering som möter framtida krav och behov. Vi jobbar hela tiden med områdesplanering parallellt med infrastrukturella detaljer. Det gör det möjligt att genomföra större etableringar utan att tappa fart.

Hållbara helhetsmiljöer – för människa och miljö

I alla våra projekt värnar vi om den omedelbara närmiljö och klimatet och vår planet i stort. Att bebygga obebyggd mark är att få ett stort förtroende. Ett förtroende som kommer med ansvar och krav. En hållbar miljö för människan ska också vara tilltalande, inkluderande och funktionell. Vår målsättning är att utveckla miljöer, såväl inomhus som utomhus, som är just detta. Explore Arlandastad strävar mot att vara hållbart nu och över tid.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.