F60 Företagspark

Optimalt läge med oslagbara lokaler. Anpassa ytan för ditt kontor, dina tjänster och er produktion. Stora idéer måste få ta plats! Särskilt för företag och verksamheter som tänker stort och som vill ha utrymme att växa. Upptäck möjligheterna med F60 Företagspark i Explore Arlandastad! 

Kontakta oss!

Fem snabba fakta om F60 Företagspark  

  • Fastigheterna byggs med miljöcertifiering 
  • Inflyttning beräknas till ca 12 - 18 månader efter tecknat hyresavtal 
  • Lokalen anpassas till stor del efter hyresgästen behov 
  • Möjlighet till redundans på både el- och fiberanslutning 
  • Närhet till grönområden, service och utbud   
     
F60 Företagspark visionsbild

Se vår video
Infoblad F60 Företagspark
Maxar era möjligheter i F60 Företagspark

Optimalt och oslagbart läge 

En etablering i direkt anslutning till E4an och Sveriges största internationella flygplats ger ett oslagbart läge, särskilt för verksamheter som har nytta av en stor infrastruktur-hub eller med en geografisk spridd organisation eller kundstock.

Här finns goda förutsättningar för kunder och samarbetspartners att träffas, samarbeta och skapa synergieffekter. F60 Företagspark kommer rymma en variation av produktionslokaler och servicefunktioner. På promenadavstånd finns Scandinavian XPO, en av Sveriges största mötesarenor med optimala möteslokaler med hög säkerhet samt ett utbyggt serviceutbud.

Optimalt för

  • företag med koppling till Arlandaområdet och motorvägarna
  • företag som är beroende av export, leverans och infrastruktur
  • Service Suppliers som erbjuder tjänster, varor och service med koppling till flygplatsen och närliggande verksamheter

F60 Företagspark i Explore Arlandastad ligger mitt emellan Stockholm och Uppsala, med E4:an ända fram, precis intill Stockholm Arlanda Airport och dessutom granne med kombiterminalen i Rosersberg. Genom flera infrastrukturella satsningar, goda möjligheter till parkering samt smidiga utfarter och infarter säkrar vi tillgängligheten till F60 Företagspark och området i stort.

Här finns även den huvudgata som tillsammans med en väldimensionerad tunnel under E4:an bidrar till ett sammanhållande stråk genom hela området. F60 Företagspark nås idag via E4:an, pendeltåg till Märsta station, tågtrafik till Arlanda station samt busstrafik. Lagom till inflyttningen kommer också den nya Halmsjövägen att trafikeras kollektivt i betydligt större utsträckning. Inom F60 Företagspark finns redan idag nya fina gång- och cykelbanor och här planeras också för lättillgängliga laddstationer.

En etablering i F60 Företagspark innebär en etablering i ett starkt näringslivsklimat som hela tiden utvecklas. Sigtuna kommun har det tydliga målet att vara en av Sveriges 10 bästa kommuner när det kommer till näringslivsklimat och rustar sig för fullt både personellt och strukturellt för detta. Som markägare i Sigtuna kommun driver vi detaljplaner och utvecklingsfrågor i nära samverkan som stärker denna målbild. 

Skräddarsydda och yteffektiva lokaler

Att vara delaktig och planera för inflyttning i nya lokaler helt anpassade efter sin verksamhet ger otroliga möjligheter. F60 Företagspark gör det möjligt att effektivisera ytorna då vi anpassar layout efter respektive verksamhet. Nybyggda, moderna och miljöcertifierade byggnader genererar även en lägre driftskostnad.  

Vi bygger oftast fastigheterna efter det att hyresavtal är tecknat med hyresgästen. Det innebär att det finns möjlighet att påverka såväl layout som materialval och funktioner i lokalen. Den gemensamma processen innebär att man ibland kan behöva vänta något längre till inflyttning, men också att det blir så som man önskar och att man som verksamhet kan flytta in i ändamålsenliga lokaler.  

I området kommer både byggnader i flera våningsplan, för flera hyresgäster och för en enskild stor hyresgäst, att utvecklas. Lokalerna i gatuplan kan förses med lastport och högt till tak samt kopplas samman med plan 2 för personalytor, mötesrum och kontor. Här kan även hela kontorsfastigheter på upp till 9 våningar utvecklas. 

Området har god infrastruktur vad det gäller fiberanslutning och el. Detta möjliggör en hög säkerhet i lokalen i form av redundans om behov finns för verksamheten. 

Kontakta oss

0

Våra projekt

Interior from Scandinavian XPO 2023
Pågående

Scandinavian XPO vidareutveckling

Scandinavian XPO utvecklas och anpassas för att välkomna ännu fler verksamheter och besökare! Här hittar du numera kontorshotell, utbildningslokaler, showroom, vårdcentral och träningscenter för golf. Vad behöver din verksamhet?

Mer om projektet
Visionbild Explore Arlandastads Training Academy
Pågående

Explore Arlandastad Training Academy

Explore Arlandastad ger utrymme och rätt förutsättningar för en samlad plats för idrott, hälsa och innovation.

Mer om projektet
Rum från Stockholm Hotel Apartments Arlanda XPOmed trägolv, säng, köksbord för två och en fotölj
Slutförda

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet
Etablera dig i Explore Arlandastad
Pågående

Centrum Explore Arlandastad

Stadsdel 1 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Mer om projektet
Visionsbild stadsdel 6
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 6

Stadsdel 6 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Beläget längs med E4:an ger denna stadsdel en självklar möjlighet till exponering för de hundratusentals människor som passerar dagligen.

Mer om projektet
Invigning tunnel under E4
Slutförda

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
Autonom fullstor buss i närbild
Pågående

Färdigställd förstudie om självkörande stora elbussar

Under oktober 2023 färdigställdes en förstudie gällande stora självkörande elbussar i Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport. Detta i ett projekt lett av Arlandastad Group tillsammans med Vy Buss och RISE.

Mer om projektet
En visionsbild av företagsparken F60 i Arlandastad illustrerad ovanifrån med ett flygplan som flyger över platsen
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer F60 Företagspark fram.

Mer om projektet
Visionsbild på Bake My Days kommande bageri i Explore Arlandastad
Pågående

Bake My Day

Bake My Day erbjuder hantverksmässiga, äkta och generösa konditori- och bageriupplevelser. För det krävs rätt läge, rätt lokaler och samarbete. Just därför har bolaget valt Explore Arlandastad för sitt nya bageri på cirka 10 000 kvadratmeter.

Mer om projektet
Visionsbild Stadsdel 4
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 4

Stadsdel 4 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här finns rätt förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation, smidig avfart från E4:an. I planerna för denna stadsdel finns genomtänkta lösningar för enkel access.

Mer om projektet