F60 – Flygplatsnära företagspark

Söker ni ett stärkande sammanhang och gemenskap med goda grannföretag? F60 fylls nu med företag som värderar den gemenskap och de affärsutvecklingsmöjligheter en företagspark kan ge. F60 kommer bli Explore Arlandastads moderna företagspark.

För affärsmöjligheter och framgångsrika satsningar på bästa läge

Här kommer företag vars kärnverksamhet bygger på service, underhåll, tillverkning eller produktion att samlas. Företag som kommer ha sina kunder vid Arlanda och bland lokala företag i de intilliggande kranskommunerna och som ser det logistiska värdet i att ligga intill E4:an, mitt emellan Stockholm och Uppsala. F60 är platsen för företag som värderar flygplatsstadens nav av infrastruktur. Här satsar företag som värdesätter en god arbetsmiljö och klimatsmarta lösningar. 

Under utvecklingen av F60 står mötet mellan människor, miljö, verksamheter och affärsutveckling i fokus. Här ges plats för aktörer i alla storlekar, små som stora – en blandning som ger positiva synergieffekter. Det kommer speglas i såväl arkitektur som områdesplanering. Kvarter för kvarter planeras med bebyggelse och närmiljö som ger stadskvalitet.  Bil, buss, cykel eller till fots – valfrihet i kommunikationssätt är lika självklart som väl genomtänkt logistik för transporter och logistik för de företag som verkar här. 

125 000 kvm på rätt läge

För fordonsanknutna företag är läget optimalt. För flygplatsrelaterade tjänsteföretag oslagbart. F60s läge? 20 minuter till Uppsala, 25 minuter till Stockholm, 2 minuter till flygplatsen och precis intill E4:an med 100 000 förbipasserande människor varje dag. 

I ett första steg utvecklas den södra delen av området för att ge plats åt kundanpassade ytor. Här kommer yteffektiva lokaler för såväl produktion, industri, kontor som försäljning att skapas. Företag som är med från start ges stora möjligheter till specialanpassningar och att tillsammans utveckla smarta, innovativa lösningar.   

Genom fler infrastrukturella satsningar som till exempel utökad parkering, utfarter och infarter säkrar vi tillgänglighet för F60 och området i stort. Här finns snart även den huvudgata som tillsammans med väldimensionerad tunnel under E4:an bidrar till ett sammanhållande stråk genom hela området och inte minst hela vägen till och från flygplatsområdet.  

Flygfoto - en digital visionsbild av hur företagspark F60 kan komma att se ut

F60 – en central del av något större

Som en del av Explore Arlandastad får F60 och de människor som arbetar här och de som besöker företagsparken tillgång till mer. Närliggande Scandinavian XPO, Nordens närmaste mötesplats lockar med mässhallar, hotell, restauranger, eventytor, konferensrum, träningscenter, skjutbiograf och mycket mer. Här finns också Drivelab Stockholm, en unik och inspirerande arena för fordonsindustrin som utgör navet för utbildning och events inom fordonsindustrin och lockar redan idag människor och företag från hela världen. Hela området utvecklas för att ge plats åt stärkande synergieffekter, mellan företag och människor. 


F60 Företagspark

F60 Företagspark

Välkommen att etablera din verksamhet i F60!

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Thomas Cassel

Kommersiell Projektledare
Små idéer måste få utrymme att växa!

Erik Nyberg Projektchef, Arlandastad Group
Erik Nyberg

Projektchef
Prata med mig om era idéer! 

Foto på leende Catarina Sjömark iklädd kavaj och ljusblå blus
Catarina Sjömark

Kommersiell Projektledare
Stora idéer måste få ta plats!!

Våra projekt

Tunnel under e4 Arlandastad
Pågående

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
Visionsbild utveckling av Drivelab BIG
Pågående

Drivelab BIG - när störst inte är stort nog

Lastbilar, bussar, entreprenad-, skogs och jordbruksmaskiner, husbilar. Här tar stora fordon plats! Nu skapar vi ännu mer utrymme för Drivelab BIG – för ännu mer möjligheter och för fler att vara med.

Mer om projektet
Visionsbild Scandinavian XPO och Quality Hotel Arlanda XPO
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 1 Centrum

Stadsdel 1 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Mer om projektet
Visionsbild Drivelab Sales and Service
Pågående

Drivelab Sales & Service – Etapp 2

Idag är Drivelab Sales & Service ett välbesökt och etablerat försäljnings- och serviceområde. Här, på ett optimalt läge, finns ytterligare 9000 kvadratmeter med möjligheter. Den verksamhet som etablerar sig här får stora möjligheter att skräddarsy och anpassa sina lokaler.

Mer om projektet
Fotboll i mål
Framtida

Explore Arlandastad Training Academy

Explore Arlandastad ger utrymme och rätt förutsättningar för en samlad plats för idrott, hälsa och innovation.

Mer om projektet
Visionsbild Scandinavian XPO
Pågående

Scandinavian XPO – Etapp 2

Nu blir det ännu mer för att locka fler. Under etapp 2 kommer Scandinavian XPO komplettera sitt redan rika utbud som idag består av mässhallar, loungemiljöer, hotell, restauranger, barer, caféer, eventytor, konferensrum, träningscenter, golf, läkarmottagning.

Mer om projektet
Visionsbild Stadsdel 4
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 4

Stadsdel 4 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här finns rätt förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation, smidig avfart från E4:an. I planerna för denna stadsdel finns genomtänkta lösningar för enkel access.

Mer om projektet
En visionsbild av företagsparken F60 i Arlandastad illustrerad ovanifrån med ett flygplan som flyger över platsen
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer den flygplatsnära företagsparken F60 fram.

Mer om projektet
P-Däck
Pågående

P-däck

Smidigt, säkert och rymligt. För att ytterligare öka tillgängligheten kommer ett högt P-däck att byggas på optimalt läge intill Drivelab Center.

Mer om projektet
Rum från Stockholm Hotel Apartments Arlanda XPOmed trägolv, säng, köksbord för två och en fotölj
Pågående

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet