F60 Företagspark

Maxa möjligheterna på optimalt läge med oslagbara lokaler   

Stora idéer måste få ta plats! Särskilt för företag och verksamheter som tänker stort och som vill ha utrymme att växa. Upptäck möjligheterna med F60 Företagspark i Explore Arlandastad! På optimalt läge kan företag skräddarsy yteffektiva lokaler för kontor, tjänster och produktion.  

Läget - optimalt och oslagbart 

En etablering i direkt anslutning till Sveriges största internationella flygplats är ett oslagbart läge, särskilt för verksamheter som har nytta av en stor infrastruktur-hub eller med en geografisk spridd organisation eller kundstock. F60 Företagspark ger rätt förutsättningar för företag med koppling till Arlandaområdet och motorvägarna. För företag som är beroende av export, leverans och infrastruktur. För Service Suppliers som erbjuder tjänster, varor och service med koppling till flygplatsen och närliggande verksamheter. 

F60 Företagspark i Explore Arlandastad ligger mitt emellan Stockholm och Uppsala, med E4:an ända fram, precis intill Stockholm Arlanda Airport och dessutom granne med kombiterminalen i Rosersberg. Genom fler infrastrukturella satsningar, goda möjligheter till parkering samt smidiga utfarter och infarter säkrar vi tillgänglighet för F60 Företagspark och området i stort.

Här finns även den huvudgata som tillsammans med väldimensionerad tunnel under E4:an bidrar till ett sammanhållande stråk genom hela området och inte minst hela vägen till och från flygplatsområdet. F60 Företagspark nås idag genom pendeltåg till Märsta station och tågtrafik till Arlanda station samt busstrafik. Lagom till inflyttningen kommer den nya Halmsjövägen att trafikeras kollektivt i betydligt större utsträckning. Inom F60 Företagspark kommer också gångtrafikanter och cyklister vara en naturlig del av rörelsen i området och här planeras också för lättillgängliga laddstationer.

En etablering i F60 Företagspark innebär en etablering i ett starkt näringslivsklimat som hela tiden utvecklas. Sigtuna kommun har det tydliga målet att vara en av Sveriges 10 bästa kommuner när det kommer till näringslivsklimat och rustar sig för fullt både personellt och strukturellt för detta. Som markägare i Sigtuna kommun driver vi detaljplaner och utvecklingsfrågor i nära samverkan som stärker denna målbild. 

Lokalerna - skräddarsydda och yteffektiva  

Att vara delaktig och planera för inflyttning i nya lokaler helt anpassade efter sin verksamhet ger otroliga möjligheter. F60 Företagspark gör det möjligt att effektivisera ytorna då vi anpassar layout efter respektive verksamhet. Nybyggda, moderna och miljöcertifierade byggnader genererar även en lägre driftskostnad.  

I F60 Företagspark bygger vi oftast fastigheterna efter det att hyresavtal är tecknat med hyresgästen. Detta innebär möjlighet att påverka såväl layout som materialval och funktioner i lokalen. Den gemensamma processen som detta innebär att man ibland kan behöva behöver vänta något längre till inflyttning men också att det blir så som man önskar och att man som verksamhet kan flytta in i ändamålsenliga lokaler.  

Här kommer både byggnader i flera våningsplan, för flera hyresgäster eller för en enskild stor hyresgäst, att utvecklas. Lokalerna i gatuplan kan förses med lastport och högt till tak samt kopplas samman med plan 2 för personalytor, mötesrum och kontor. Här kan även hela kontorsfastigheter på upp till 9 våningar utvecklas. 

Områdets har god infrastruktur vad det gäller fiberanslutning och el. Detta möjliggör en hög säkerhet i lokalen i form av redundans om behov finns för verksamheten. 

Flygbild F60 Foretagspark

Fem snabbfakta om F60 Företagspark  

  • Inflyttning beräknas till cirka 12 - 18 månader efter tecknat hyresavtal 
  • Lokalen anpassas till största del efter hyresgästen behov 
  • Fastigheterna byggs med miljöcertifiering 
  • Möjlighet till redundans på både el och fiberanslutning 
  • Närhet till grönområden, service och utbud   

F60 Företagspark – en central del av något större och nära goda grannar 

Här finns goda förutsättningar för kunder och samarbetspartners att träffas, samarbeta och skapa synergieffekter. F60 Företagspark kommer rymma en variation av produktionslokaler och servicefunktioner. Placeringen i  Explore Arlandastads ger tillgång till ett stort, varierande utbud av service, upplevelse och attraktiva boendealternativ. På promenadavstånd finns Scandinavian XPO, en av Sveriges största mötesarenor med optimala möteslokaler med hög säkerhet samt ett utbyggt serviceutbud.

Läs mer om hur ni maxar era möjligheter i F60 Företagspark.


F60 Företagspark

F60 Företagspark

De bästa möjligheterna skapas tillsammans. När börjar vi? 

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Thomas Cassel

Affärsutvecklare
Små idéer måste få utrymme att växa!

Lena Wikman i blus och mörk kavaj
Lena Wikman

Affärsutvecklare
Välkommen att maxa möjligheterna!

Våra projekt

Autonom fullstor buss i närbild
Pågående

Världsunikt projekt med fullstora självkörande bussar

Tillsammans med med RISE, Vy, Adastec och Applied Autonomy har Arlandastad Group påbörjat ett unikt projekt med fullstora autonoma bussar i Explore Arlandastad. Målet är att introducera autonoma fullskaliga bussar för kommersiell trafik mellan Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport.

Mer om projektet
Visionsbild utveckling av Drivelab BIG
Pågående

Drivelab BIG - när störst inte är stort nog

Lastbilar, bussar, entreprenad-, skogs och jordbruksmaskiner, husbilar. Här tar stora fordon plats! Nu skapar vi ännu mer utrymme för Drivelab BIG – för ännu mer möjligheter och för fler att vara med.

Mer om projektet
P-Däck
Pågående

P-däck

Smidigt, säkert och rymligt. För att ytterligare öka tillgängligheten kommer ett högt P-däck att byggas på optimalt läge intill Drivelab Center.

Mer om projektet
Visionbild Explore Arlandastads Training Academy
Framtida

Explore Arlandastad Training Academy

Explore Arlandastad ger utrymme och rätt förutsättningar för en samlad plats för idrott, hälsa och innovation.

Mer om projektet
Invigning tunnel under E4
Slutförda

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
Visionsbild Stadsdel 4
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 4

Stadsdel 4 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här finns rätt förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation, smidig avfart från E4:an. I planerna för denna stadsdel finns genomtänkta lösningar för enkel access.

Mer om projektet
En visionsbild av företagsparken F60 i Arlandastad illustrerad ovanifrån med ett flygplan som flyger över platsen
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer F60 Företagspark fram.

Mer om projektet
Visionsbild på Bake My Days kommande bageri i Explore Arlandastad
Pågående

Bake My Day

Tätt samarbete och snabb byggstart! Förutom att Bake My Day tecknat hyresavtal kommer hela satsningen att ske i tätt samarbete med Explore Arlandastad då bolaget ingår i en koncern som även omfattar byggentreprenad genom byggföretaget Applied Warehouses.

Mer om projektet
Rum från Stockholm Hotel Apartments Arlanda XPOmed trägolv, säng, köksbord för två och en fotölj
Slutförda

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet
visionsbild på Plaza XPO i Scandinavian XPO
Pågående

Vidareutveckling av Scandinavian XPO – etapp 2

Här kan din verksamhet få utrymme att tänka stort! Mitt emellan Sveriges snabbast växande regioner - Stockholm och Uppsala - och närheten till Stockholm Arlanda Airport. Här finns lediga lokaler för olika typer av verksamheter.

Mer om projektet