F60 Företagspark

Maxa möjligheterna på optimalt läge med oslagbara lokaler   

Stora idéer måste få ta plats! Särskilt för företag och verksamheter som tänker stort och som vill ha utrymme att växa. Upptäck möjligheterna med F60 Företagspark i Explore Arlandastad! På optimalt läge kan företag skräddarsy yteffektiva lokaler för kontor, tjänster och produktion.  

Fem snabba fakta om F60 Företagspark  

  • Inflyttning beräknas till cirka 12 - 18 månader efter tecknat hyresavtal 
  • Lokalen anpassas till största del efter hyresgästen behov 
  • Fastigheterna byggs med miljöcertifiering 
  • Möjlighet till redundans på både el och fiberanslutning 
  • Närhet till grönområden, service och utbud   

En central del av något större och med goda grannar 

Här finns goda förutsättningar för kunder och samarbetspartners att träffas, samarbeta och skapa synergieffekter. F60 Företagspark kommer rymma en variation av produktionslokaler och servicefunktioner. Placeringen i  Explore Arlandastads ger tillgång till ett stort, varierande utbud av service, upplevelse och attraktiva boendealternativ. På promenadavstånd finns Scandinavian XPO, en av Sveriges största mötesarenor med optimala möteslokaler med hög säkerhet samt ett utbyggt serviceutbud.

Se vår video

Infoblad F60 Företagspark

Läs mer om hur ni maxar era möjligheter i F60 Företagspark.

F60 Företagspark visionsbild

Optimalt och oslagbart läge 

En etablering i direkt anslutning till Sveriges största internationella flygplats är ett oslagbart läge, särskilt för verksamheter som har nytta av en stor infrastruktur-hub eller med en geografisk spridd organisation eller kundstock.

Optimalt för

  • företag med koppling till Arlandaområdet och motorvägarna
  • företag som är beroende av export, leverans och infrastruktur
  • Service Suppliers som erbjuder tjänster, varor och service med koppling till flygplatsen och närliggande verksamheter

F60 Företagspark i Explore Arlandastad ligger mitt emellan Stockholm och Uppsala, med E4:an ända fram, precis intill Stockholm Arlanda Airport och dessutom granne med kombiterminalen i Rosersberg. Genom flera infrastrukturella satsningar, goda möjligheter till parkering samt smidiga utfarter och infarter säkrar vi tillgängligheten till F60 Företagspark och området i stort.

Här finns även den huvudgata som tillsammans med en väldimensionerad tunnel under E4:an bidrar till ett sammanhållande stråk genom hela området. F60 Företagspark nås idag via E4:an, pendeltåg till Märsta station, tågtrafik till Arlanda station samt busstrafik. Lagom till inflyttningen kommer också den nya Halmsjövägen att trafikeras kollektivt i betydligt större utsträckning. Inom F60 Företagspark finns redan idag nya fina gång- och cykelbanor och här planeras också för lättillgängliga laddstationer.

En etablering i F60 Företagspark innebär en etablering i ett starkt näringslivsklimat som hela tiden utvecklas. Sigtuna kommun har det tydliga målet att vara en av Sveriges 10 bästa kommuner när det kommer till näringslivsklimat och rustar sig för fullt både personellt och strukturellt för detta. Som markägare i Sigtuna kommun driver vi detaljplaner och utvecklingsfrågor i nära samverkan som stärker denna målbild. 

Skräddarsydda och yteffektiva lokaler

Att vara delaktig och planera för inflyttning i nya lokaler helt anpassade efter sin verksamhet ger otroliga möjligheter. F60 Företagspark gör det möjligt att effektivisera ytorna då vi anpassar layout efter respektive verksamhet. Nybyggda, moderna och miljöcertifierade byggnader genererar även en lägre driftskostnad.  

Vi bygger oftast fastigheterna efter det att hyresavtal är tecknat med hyresgästen. Det innebär att det finns möjlighet att påverka såväl layout som materialval och funktioner i lokalen. Den gemensamma processen innebär att man ibland kan behöva vänta något längre till inflyttning, men också att det blir så som man önskar och att man som verksamhet kan flytta in i ändamålsenliga lokaler.  

I området kommer både byggnader i flera våningsplan, för flera hyresgäster och för en enskild stor hyresgäst, att utvecklas. Lokalerna i gatuplan kan förses med lastport och högt till tak samt kopplas samman med plan 2 för personalytor, mötesrum och kontor. Här kan även hela kontorsfastigheter på upp till 9 våningar utvecklas. 

Områdets har god infrastruktur vad det gäller fiberanslutning och el. Detta möjliggör en hög säkerhet i lokalen i form av redundans om behov finns för verksamheten. 

Våra projekt

En visionsbild av företagsparken F60 i Arlandastad illustrerad ovanifrån med ett flygplan som flyger över platsen
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer F60 Företagspark fram.

Mer om projektet
Visionsbild utveckling av Drivelab BIG
Pågående

Drivelab BIG - när störst inte är stort nog

Lastbilar, bussar, entreprenad-, skogs och jordbruksmaskiner, husbilar. Här tar stora fordon plats! Nu skapar vi ännu mer utrymme för Drivelab BIG – för ännu mer möjligheter och för fler att vara med.

Mer om projektet
Autonom fullstor buss i närbild
Pågående

Färdigställd förstudie om självkörande stora elbussar

Under oktober 2023 färdigställdes en förstudie gällande stora självkörande elbussar i Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport. Detta i ett projekt lett av Arlandastad Group tillsammans med Vy Buss och RISE.

Mer om projektet
Visionsbild Scandinavian XPO och Quality Hotel Arlanda XPO
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 1 Centrum

Stadsdel 1 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Mer om projektet
Rum från Stockholm Hotel Apartments Arlanda XPOmed trägolv, säng, köksbord för två och en fotölj
Slutförda

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet
P-Däck
Pågående

P-däck

Smidigt, säkert och rymligt. För att ytterligare öka tillgängligheten kommer ett högt P-däck att byggas på optimalt läge intill Drivelab Center.

Mer om projektet
Interior from Scandinavian XPO 2023
Pågående

Scandinavian XPO – etapp 2

Här kan din verksamhet få utrymme att tänka stort! Mitt emellan Sveriges snabbast växande regioner - Stockholm och Uppsala - och närheten till Stockholm Arlanda Airport. Här finns lediga lokaler för olika typer av verksamheter.

Mer om projektet
Invigning tunnel under E4
Slutförda

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
Visionsbild på Bake My Days kommande bageri i Explore Arlandastad
Pågående

Bake My Day

Tätt samarbete och snabb byggstart! Förutom att Bake My Day tecknat hyresavtal kommer hela satsningen att ske i tätt samarbete med Explore Arlandastad då bolaget ingår i en koncern som även omfattar byggentreprenad genom byggföretaget Applied Warehouses.

Mer om projektet
Visionsbild Stadsdel 4
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 4

Stadsdel 4 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här finns rätt förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation, smidig avfart från E4:an. I planerna för denna stadsdel finns genomtänkta lösningar för enkel access.

Mer om projektet