Drivelab BIG - när störst inte är stort nog

När störst inte är stort nog

Lastbilar, bussar, entreprenad-, skogs och jordbruksmaskiner, husbilar. Här tar stora fordon plats! Redan idag är Drivelab BIG en väldimensionerad yta och samlingsplats för aktörer inom den tunga fordonsindustrin. Med idag cirka 7 000 m2 och uppställnings- och utställningsytor runt byggnaden ger Drivelab BIG redan nu gott om plats för både utbildningslokaler och värdefull exponering.  

Plats för fler och mer – och för fortsatt framgång 

Det krävs samarbete och kunskapsutbyte för fortsatta framgångar inom fordonsindustrin. I kommande etapper skapar vi därför utrymme för mer möjligheter och för fler att vara en del av det vi redan åstadkommit. Det direkta läget vid E4:an ger goda exponeringsmöjligheter för aktörer och företag som vill synas och samverka. Vidareutvecklingen av Drivelab BIG görs med målsättningen att bibehålla positionen som den främsta mötesplatsen för tung fordonsindustri. Med storskalig byggnad, gemensamma servicefunktioner och ytor som inte sätter några gränser. Med hela 20 000 kvm blir den kommande totalytan för Drivelab BIG mer än dubbelt så stor.

Visionsbild utveckling av Drivelab

Drivelab BIG är en del av Drivelab Stockholm, navet för utbildning och events inom fordonsindustrin som även rymmer Drivelab Sales and Service, Drivelab Center, Drivelab Hotel, Drivelab Test Track 1, Drivelab Test track 2 och Drivelab Test Track Terrain.

Redo för en stor etablering? Vi också! 

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Thomas Cassel

Affärsutvecklare
Små idéer får utrymme att växa!

Foto på leende Catarina Sjömark iklädd kavaj och ljusblå blus
Catarina Sjömark

Affärsutvecklare
Stora idéer måste få ta plats!

Våra projekt

Interior from Scandinavian XPO 2023
Pågående

Scandinavian XPO vidareutveckling

Scandinavian XPO utvecklas och anpassas för att välkomna ännu fler verksamheter och besökare! Här hittar du numera kontorshotell, utbildningslokaler, showroom, vårdcentral och träningscenter för golf. Vad behöver din verksamhet?

Mer om projektet
Visionsbild Drivelab Sales and Service
Pågående

Drivelab Sales och Service – Etapp 2

Ett välbesökt och etablerat område i Explore Arlandastad med inriktning på försäljning och service inom fordonsbranchen.

Mer om projektet
Invigning tunnel under E4
Slutförda

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
En visionsbild av företagsparken F60 i Arlandastad illustrerad ovanifrån med ett flygplan som flyger över platsen
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer F60 Företagspark fram.

Mer om projektet
Visionsbild stadsdel 6
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 6

Stadsdel 6 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Beläget längs med E4:an ger denna stadsdel en självklar möjlighet till exponering för de hundratusentals människor som passerar dagligen.

Mer om projektet
Visionsbild F60 Företagspark
Pågående

F60 Företagspark

F60 Företagspark - här ges plats för företag i alla storlekar, små som stora – en blandning som ger positiva synergieffekter. Det kommer speglas i såväl arkitektur som områdesplanering. Fokus ligger på mötet mellan människor, miljö, verksamheter och affärsutveckling.

Mer om projektet
Autonom fullstor buss i närbild
Pågående

Färdigställd förstudie om självkörande stora elbussar

Under oktober 2023 färdigställdes en förstudie gällande stora självkörande elbussar i Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport. Detta i ett projekt lett av Arlandastad Group tillsammans med Vy Buss och RISE.

Mer om projektet
Visionsbild Stadsdel 4
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 4

Stadsdel 4 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här finns rätt förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation, smidig avfart från E4:an. I planerna för denna stadsdel finns genomtänkta lösningar för enkel access.

Mer om projektet
Etablera dig i Explore Arlandastad
Pågående

Centrum Explore Arlandastad

Stadsdel 1 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Mer om projektet
Rum från Stockholm Hotel Apartments Arlanda XPOmed trägolv, säng, köksbord för två och en fotölj
Slutförda

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet