Energiutveckling i Arlandastad

För att möta klimatutmaningarna behöver vi förändra vårt energisystem. Arlandastad Group ser förnybar energi och energilagring som viktiga delar av framtidens hållbara energilösningar.

Under 2024 utvecklade Arlandastad Group, som äger och driver Explore Arlandastad, en energistrategi för att ta ett helhetsgrepp om energifrågorna. Denna strategi utvärderar våra möjligheter för solenergiproduktion, energilagring, fastighetsstyrning och elnätshantering. Detta leder till:

  • Minskade växthusgasutsläpp
  • Ökad lönsamhet
  • Stabilare energikostnader för hyresgäster
  • En sundare värdering av fastighetsbeståndet

Förnybar energi och energilagring 

I första steget investerar vi i solceller och batterier för energilagring och frekvenshandel i Arlandastad. Genom frekvenshandel kan vi avlasta områdets energisystem. Vi börjar med att testa dessa lösningar på utvalda byggnader i Arlandastad, som får en kombination av solenergi och batterilagring.

Genom att lagra energi i batterier kan vi även använda överskottet från solenergin även när solen inte skiner. Batterierna hjälper också till att skapa en reserv för energibehovet.

Illustration av energistruktur i Arlandastad

Utvalda byggnader 

Först ut att testa lösningen är mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO samt utbildningsnavet för tunga fordon, Drivelab Big. Projektet påbörjas under kvartal tre 2024.

Elnätsgemenskap 

Genom att kombinera förnybar energi och energilagring kan vi skapa möjligheter för fler fastigheter i området att bli en del av ett gemensamt elnät. När vi kopplar samman närliggande fastigheter på våra markområden kan vi dela den el vi producerar.

En elnätsgemenskap har många fördelar, särskilt för hållbarhet. Det gör att fler byggnader kan få en bättre hållbarhetsprofil och ökar användningen av vår egen fossilfria elproduktion. Nästa steg är att samarbeta lokalt kring uppvärmning av våra fastigheter. Där finns ett stort intresse, men projekten har inte startat ännu.

Läs mer om Arlandastad Groups energistrategi. 

Anna Stenströmer, Sustainability manager Arlandastad Group
Anna Stenströmer

Hållbarhetsansvarig
För en hållbar utveckling!

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Kontakta Thomas Cassel
0

Våra projekt

Visionsbild F60 Företagspark
Pågående

F60 Företagspark

F60 Företagspark - här ges plats för företag i alla storlekar, små som stora – en blandning som ger positiva synergieffekter. Det kommer speglas i såväl arkitektur som områdesplanering. Fokus ligger på mötet mellan människor, miljö, verksamheter och affärsutveckling.

Mer om projektet
En visionsbild av företagsparken F60 i Arlandastad illustrerad ovanifrån med ett flygplan som flyger över platsen
Pågående

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer F60 Företagspark fram.

Mer om projektet
Visionsbild stadsdel 6
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 6

Stadsdel 6 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Beläget längs med E4:an ger denna stadsdel en självklar möjlighet till exponering för de hundratusentals människor som passerar dagligen.

Mer om projektet
Rum från Stockholm Hotel Apartments Arlanda XPOmed trägolv, säng, köksbord för två och en fotölj
Slutförda

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet
Visionsbild på Bake My Days kommande bageri i Explore Arlandastad
Pågående

Bake My Day

Bake My Day erbjuder hantverksmässiga, äkta och generösa konditori- och bageriupplevelser. För det krävs rätt läge, rätt lokaler och samarbete. Just därför har bolaget valt Explore Arlandastad för sitt nya bageri på cirka 10 000 kvadratmeter.

Mer om projektet
Etablera dig i Explore Arlandastad
Pågående

Centrum Explore Arlandastad

Stadsdel 1 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Mer om projektet
Interior from Scandinavian XPO 2023
Pågående

Scandinavian XPO vidareutveckling

Scandinavian XPO utvecklas och anpassas för att välkomna ännu fler verksamheter och besökare! Här hittar du numera kontorshotell, utbildningslokaler, showroom, vårdcentral och träningscenter för golf. Vad behöver din verksamhet?

Mer om projektet
Visionsbild Stadsdel 4
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 4

Stadsdel 4 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här finns rätt förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation, smidig avfart från E4:an. I planerna för denna stadsdel finns genomtänkta lösningar för enkel access.

Mer om projektet
Invigning tunnel under E4
Slutförda

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
Visionbild Explore Arlandastads Training Academy
Pågående

Training Academy

Explore Arlandastad ger utrymme och rätt förutsättningar för en samlad plats för idrott, hälsa och innovation.

Mer om projektet