Färdigställd förstudie om självkörande stora elbussar

Planerna och möjligheterna i Explore Arlandastad ger ett stort behov för effektiva och hållbara kommunikationer samt mobilitetstjänster. 

Autonoma bussar har länge övervägts som ett säkert, effektivt och hållbart alternativ för passagerartransporter. Därför har Arlandastad Group, Vy och RISE i en förstudie undersökt hur man kan utnyttja automation, digitalisering och elektrifiering för att tillhandahålla nya mobilitetstjänster med stora autonoma bussar.

Resultaten från förstudien tydliggör det ökande mobilitetsbehovet i området. Lösningen för att möta behoven enligt parterna inkluderar stora självkörande elbussar som inledningsvis skulle kunna trafikera Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport dygnet runt. Partnerna ser även möjligheten att kunna utöka den tänkta linjen och knyta ihop större delar av regionens kollektivtrafik.   

Genom förstudien ser man möjligheten att inte bara öka tillgängligheten i området utan även stödja de 50 000 arbetstillfällen som förväntas skapas.  

– Vi ser att stora självkörande elbussar är ett viktigt steg mot grön mobilitet och ett viktigt komplement till det befintliga kollektivtrafiknätet i regionen. Vår ambition med förstudien var att hitta egna alternativ för att driva på utvecklingen och öka tillgängligheten och servicegraden för de olika funktioner som området erbjuder, och över tid kommer erbjuda, säger Anna Stenströmer Hållbarhetsansvarig, Arlandastad Group. 

I studien har man sett att de självkörande bussarna uppfyller de nya regelverken och erbjuder en säker, effektiv och hållbar passagerartransport.  

Hållbarhet en central del i projektet

Fördelarna med självkörande buss är många. Utöver att det möjliggör för hållbara mobilitetslösningar som alternativ till den privata bilismen skapar det möjligheter för ökad trafiksäkerhet och miljövinster i form av effektivare körning. En central del av projektet var att utvärdera påverkan och möjligheterna med självkörande bussar ur ett hållbarhetsperspektiv.

gruppbild på 11 personer från den upprättade projektgruppen. Personerna tittar rakt in i kameran och står på två rader.
Anna Stenströmer, Sustainability manager Arlandastad Group
Anna Stenströmer

Hållbarhetsansvarig
För en hållbar utveckling!

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Thomas Cassel

Affärsutvecklare
Små idéer får utrymme att växa!

0

Våra projekt

Visionbild Explore Arlandastads Training Academy
Pågående

Explore Arlandastad Training Academy

Explore Arlandastad ger utrymme och rätt förutsättningar för en samlad plats för idrott, hälsa och innovation.

Mer om projektet
En visionsbild av företagsparken F60 i Arlandastad illustrerad ovanifrån med ett flygplan som flyger över platsen
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer F60 Företagspark fram.

Mer om projektet
Visionsbild Drivelab Sales and Service
Pågående

Drivelab Sales och Service – Etapp 2

Ett välbesökt och etablerat område i Explore Arlandastad med inriktning på försäljning och service inom fordonsbranchen.

Mer om projektet
Visionsbild Stadsdel 4
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 4

Stadsdel 4 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här finns rätt förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation, smidig avfart från E4:an. I planerna för denna stadsdel finns genomtänkta lösningar för enkel access.

Mer om projektet
Invigning tunnel under E4
Slutförda

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
Interior from Scandinavian XPO 2023
Pågående

Scandinavian XPO vidareutveckling

Scandinavian XPO utvecklas och anpassas för att välkomna ännu fler verksamheter och besökare! Här hittar du numera kontorshotell, utbildningslokaler, showroom, vårdcentral och träningscenter för golf. Vad behöver din verksamhet?

Mer om projektet
Rum från Stockholm Hotel Apartments Arlanda XPOmed trägolv, säng, köksbord för två och en fotölj
Slutförda

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet
Visionsbild utveckling av Drivelab BIG
Pågående

Drivelab BIG - när störst inte är stort nog

Lastbilar, bussar, entreprenad-, skogs och jordbruksmaskiner, husbilar. Här tar stora fordon plats! Nu skapar vi ännu mer utrymme för Drivelab BIG – för ännu mer möjligheter och för fler att vara med.

Mer om projektet
Etablera dig i Explore Arlandastad
Pågående

Centrum Explore Arlandastad

Stadsdel 1 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Mer om projektet
Visionsbild F60 Företagspark
Pågående

F60 Företagspark

F60 Företagspark - här ges plats för företag i alla storlekar, små som stora – en blandning som ger positiva synergieffekter. Det kommer speglas i såväl arkitektur som områdesplanering. Fokus ligger på mötet mellan människor, miljö, verksamheter och affärsutveckling.

Mer om projektet