Explore Arlandastad Stadsdel 4

Utrymme, yta, rymd, fritt, öppet, vidsträckt. För verksamheter som går igång på möjligheten att ta plats, påverka och samtidigt samverka med andra är Stadsdel 4 rätt utgångspunkt. Här har Explore Arlandastad bara påbörjat utvecklingen – var med från start!

Stadsdel 4, öster om E4, längst söderut inom Explore Arlandastad är detaljplanerad och en förlängning av Stadsdel 1 via tunneln. Här finns möjlighet att etablera kontor, handel och lätt industri och områdets läge gör det optimalt för verksamheter att verka och växa. Stadsdelens disposition och utformning har stor potential att bli en levande mötesplats.

Här kommer Explore Arlandastads kommunikationsnod att ligga 

Här finns rätt förutsättningar för Explore Arlandastads kommunikationsnod med autonoma bussar, taxi, gång- och cykelbanor, pendeltågsstation, smidig avfart från E4:an. I planerna för denna stadsdel finns genomtänkta lösningar för enkel access. Härifrån ska besökare, både till fots och via andra färdmedel, snabbt kunna röra sig till till exempel intilliggande Scandinavian XPO. Exploateringsarbeten har precis påbörjats och här ges stora chanser att som aktör vara med och påverka möjligheterna för er verksamhet.

Stadsdel 4 – en del av Explore Arlandastad

Stadsdelarna i Explore Arlandastad

Vi har bara börjat – var med från start! 

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Thomas Cassel

Kommersiell Projektledare
Små idéer måste få utrymme att växa!

Erik Nyberg Projektchef, Arlandastad Group
Erik Nyberg

Projektchef
Prata med mig om era idéer! 

Våra projekt

Visionsbild Scandinavian XPO och Quality Hotel Arlanda XPO
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 1 Centrum

Stadsdel 1 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Mer om projektet
Visionsbild stadsdel 6
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 6

Stadsdel 6 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Beläget längs med E4:an ger denna stadsdel en självklar möjlighet till exponering för de hundratusentals människor som passerar dagligen.

Mer om projektet
Tunnel under e4 Arlandastad
Pågående

Tunnel och huvudgata

Integrerat och välplanerat - så skapas de bästa förutsättningarna för en bra infrastruktur för Explore Arlandastad. Med den nya tunneln under E4:an ökar tillgängligheten till området. Utöver den fullstora tunneln är utbyggnad av huvudstråket i hela området snart färdigställt.

Mer om projektet
Visionsbild Drivelab Sales and Service
Pågående

Drivelab Sales & Service – Etapp 2

Idag är Drivelab Sales & Service ett välbesökt och etablerat försäljnings- och serviceområde. Här, på ett optimalt läge, finns ytterligare 9000 kvadratmeter med möjligheter. Den verksamhet som etablerar sig här får stora möjligheter att skräddarsy och anpassa sina lokaler.

Mer om projektet
En visionsbild av företagsparken F60 i Arlandastad illustrerad ovanifrån med ett flygplan som flyger över platsen
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer den flygplatsnära företagsparken F60 fram.

Mer om projektet
Visionsbild Scandinavian XPO
Pågående

Scandinavian XPO – Etapp 2

Nu blir det ännu mer för att locka fler. Under etapp 2 kommer Scandinavian XPO komplettera sitt redan rika utbud som idag består av mässhallar, loungemiljöer, hotell, restauranger, barer, caféer, eventytor, konferensrum, träningscenter, golf, läkarmottagning.

Mer om projektet
Visionsbild F60 Företagspark
Pågående

F60 – Flygplatsnära företagspark

F60 - en företagspark där mötet mellan människor, miljö, verksamheter och affärsutveckling är i fokus. Här ges plats för aktörer i alla storlekar, små som stora – en blandning som ger positiva synergieffekter. Det kommer speglas i såväl arkitektur som områdesplanering.

Mer om projektet
P-Däck
Pågående

P-däck

Smidigt, säkert och rymligt. För att ytterligare öka tillgängligheten kommer ett högt P-däck att byggas på optimalt läge intill Drivelab Center.

Mer om projektet
Stockholm Hotel Apartments
Pågående

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet
Visionsbild utveckling av Drivelab BIG
Pågående

Drivelab BIG - när störst inte är stort nog

Lastbilar, bussar, entreprenad-, skogs och jordbruksmaskiner, husbilar. Här tar stora fordon plats! Nu skapar vi ännu mer utrymme för Drivelab BIG – för ännu mer möjligheter och för fler att vara med.

Mer om projektet