Världsunikt projekt med fullstora självkörande bussar

Mitt emellan två av Sveriges snabbast växande regioner - Stockholm och Uppsala. Ett stenkast från Arlanda och utgångspunkten till resten av världen ligger Explore Arlandastad. Här tar idéer plats och form. Idag och över tid. Vårt markområde kommer att spela en avgörande roll för den ekonomiska tillväxten i Sverige. Planerna och möjligheterna i Explore Arlandastad ger ett stort behov för effektiva och hållbara kommunikationer samt mobilitetstjänster. Tillgängligheten och infrastrukturen i området har stora möjligheter att utökas i form av exempelvis hållbara pendlingsalternativ för de som ska resa till, från och inom området. Därför är det spännande att vi ingått i ett världsunikt projekt med fullstora, självkörande elbussar.

Fullstora autonoma bussar i unikt projekt

Autonoma bussar har länge övervägts som ett säkert, effektivt och hållbart alternativ för passagerartransporter. Därför vill parterna i den här förstudie undersöka hur man kan utnyttja automation, digitalisering och elektrifiering för att tillhandahålla nya mobilitetstjänster med stora autonoma bussar. Under projektets första sex månader kommer den upprättade projektgruppen arbeta förberedande för att säkerställa alla förutsättningar för att sedan gå in i ett teststadie. Exempel på aspekter som kommer undersökas i förberedande stadie är infrastruktur, lagstiftning och säkerhet. Därefter testas en pilotbuss innan man övergår till kommersiell trafik. De fullstora autonoma bussarna i Explore Arlandastad och Arlandaområdet har plats för 23 sittande och 30 stående, kan trafikera i samma hastigheter som övrig trafik på rutten och kommer kunna operera dygnet runt. Projektet finansieras av Vinnova och leds av RISE.

Hållbarhet en central del i projektet

Fördelarna med självkörande buss är många. Utöver att det möjliggör för hållbara mobilitetslösningar som alternativ till den privata bilismen skapar det möjligheter för ökad trafiksäkerhet och miljövinster i form av effektivare körning. En central del av projektet är att utvärdera påverkan och möjligheterna med självkörande bussar ur ett hållbarhetsperspektiv.

gruppbild på 11 personer från den upprättade projektgruppen. Personerna tittar rakt in i kameran och står på två rader.

Första steget mot en fullskalig introduktion

De fullstora autonoma bussarna blir först ut i Sverige. Andra snarlika projekt finns i Norge, där de bussarna endast kör i stadsmiljö på vägar med en hastighetsbegränsning på 30km/h. I ett påminnande projekt i Australien lyfter man fram fördelar med autonoma bussar då det minskar risken för trafikolyckor markant.Projektets koppling till en flygplats blir världsunikt och tekniken för att skapa bussarna finns redan tillgänglig genom teknikleverantörerna Applied Autonomy och Adastec. Projektet är ett första steg mot en fullskalig introduktion av autonoma bussar i Sverige.

Mer information om projektet finns på RISE hemsida

Thomas Cassel, Kommersiell Projektledare
Thomas Cassel

Affärsutvecklare
Små idéer måste få utrymme att växa!

Våra projekt

P-Däck
Pågående

P-däck

Smidigt, säkert och rymligt. För att ytterligare öka tillgängligheten kommer ett högt P-däck att byggas på optimalt läge intill Drivelab Center.

Mer om projektet
Visionbild Explore Arlandastads Training Academy
Framtida

Explore Arlandastad Training Academy

Explore Arlandastad ger utrymme och rätt förutsättningar för en samlad plats för idrott, hälsa och innovation.

Mer om projektet
Visionsbild Drivelab Sales and Service
Pågående

Drivelab Sales & Service – Etapp 2

Idag är Drivelab Sales & Service ett välbesökt och etablerat försäljnings- och serviceområde. Här, på ett optimalt läge, finns ytterligare 9000 kvadratmeter med möjligheter. Den verksamhet som etablerar sig här får stora möjligheter att skräddarsy och anpassa sina lokaler.

Mer om projektet
Rum från Stockholm Hotel Apartments Arlanda XPOmed trägolv, säng, köksbord för två och en fotölj
Slutförda

Stockholm Hotel Apartment - Longstay

Stockholm Hotel Apartment Longstayhotell möter efterfrågan av flexibla boendealternativ för längre vistelser och byggs med hållbarhet i fokus.

Mer om projektet
Visionsbild stadsdel 6
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 6

Stadsdel 6 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Beläget längs med E4:an ger denna stadsdel en självklar möjlighet till exponering för de hundratusentals människor som passerar dagligen.

Mer om projektet
Visionsbild utveckling av Drivelab BIG
Pågående

Drivelab BIG - när störst inte är stort nog

Lastbilar, bussar, entreprenad-, skogs och jordbruksmaskiner, husbilar. Här tar stora fordon plats! Nu skapar vi ännu mer utrymme för Drivelab BIG – för ännu mer möjligheter och för fler att vara med.

Mer om projektet
En visionsbild av företagsparken F60 i Arlandastad illustrerad ovanifrån med ett flygplan som flyger över platsen
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 5

Stadsdels 5 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Stadsdelen präglas av tempo, fart, liv och rörelse och har stora ytor som möjliggör stora upplevelser och stora satsningar. Här växer F60 Företagspark fram.

Mer om projektet
Visionsbild på Bake My Days kommande bageri i Explore Arlandastad
Pågående

Bake My Day

Tätt samarbete och snabb byggstart! Förutom att Bake My Day tecknat hyresavtal kommer hela satsningen att ske i tätt samarbete med Explore Arlandastad då bolaget ingår i en koncern som även omfattar byggentreprenad genom byggföretaget Applied Warehouses.

Mer om projektet
Visionsbild F60 Företagspark
Pågående

F60 Företagspark

F60 Företagspark - en företagspark där mötet mellan människor, miljö, verksamheter och affärsutveckling är i fokus. Här ges plats för aktörer i alla storlekar, små som stora – en blandning som ger positiva synergieffekter. Det kommer speglas i såväl arkitektur som områdesplanering.

Mer om projektet
Visionsbild Scandinavian XPO och Quality Hotel Arlanda XPO
Framtida

Explore Arlandastad Stadsdel 1 Centrum

Stadsdel 1 är ett större utvecklingsområde i Explore Arlandastad. Här är Explore Arlandastads absoluta centrum och den självklara mötesplatsen för verksamheter och besökare.

Mer om projektet